s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

"โครงการฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อแข่งขัน"

 

       โครงการฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อแข่งขันเป็นโครงการดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ชอบกีฬาเทบิลเทนนิส ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล้าแสดงออก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด  ทางโรงเรียนเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทุกคนเข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ส่งผลให้ได้รับรางวัลเป็นจำนวนมาก โรงเรียน และ นักเรียนมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานภายนอก