s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

ชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์นำนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ในงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559 เข้าเฝ้ารับประทานโล่รางวัล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมเพิ่มเติม