s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

วันอาสาฬหบูชา

 สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่งในปี 2560 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม  (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) ทางโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

 

 

 

กิจกรรมเวียนเทียน