s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ โรงเรียนเบญเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ "Ben IT Genius"
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

 

ข้อมูลกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ