s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

นักเรียนระดับปฐมวัย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ครู-นักเรียนระดับปฐมวัย และผู้ปกครองร่วมกันทำบุญบนวัดในวันพระ ช่วงเข้าพรรษา ที่วัดกุฏีดาว

ข้อมูลกิจกรรมทำบุญ