s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559. ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ 
1. ตอบปัญหาธรรมะ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
2.สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1