s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

กิจกรรมทำบุญ

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ได้จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมทำบุญ เวียนเทียน ถวายหลอดไฟ และหล่อเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดกุฎีดาว