s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

การแข่งขันสวดมนต์

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะในการแข่งขันเชิงวิชาการทางพระพุทธศาสนา ชิงโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วัดหนองหูช้าง ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาจนบุรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2559