s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

รางวัลวาดภาพต่อต้านยาเสพติด

ผอ.สุพล อนามัย มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพวันต่อต้านยาเสพติด