s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

อบรม stem

คณะครูโรงเรียนปริยัติรังสรรค์เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการสอนนักเรียนในโรงเรียนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา