s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

จัดกิจกรรมวันสุทรภู่ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ได้จัดกิจกรรมวันสุทรภู่ปีการศึกษา 2559 ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ทั้งแจกรางวัลและประกวดการแต่งกาย แารแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี เป็นต้น...

กิจกรรมต่อ