s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

ประชุมผู้ปกครอง 59

ทางคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อนัดแนะชี้แจงเรื่องต่างๆในการจัดการศึกษา นโยบายทางการศึกษา และนโยบายขอทางโรงเรียน กฏระเบียบต่างๆในโรงเรียนของบุตรหลานที่ท่านผู้ปกครองควรทราบ และแจกเงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพให้กับผู้ปกครองของนักเรียน ในระดับตั้งแต่ อนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาในครั้งนี้ 
ทางโรงเรียนหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดีเช่นนี้อีกในโอกาศต่อๆไป>>>
>>> หากการจัดงานมีประการใดผิดพลาด หรือท่านผู้ปกครองไม่ได้รับความสะดวกทางโรงเรียนต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ <<<

 
 

 

 

ประชุมผู้ปกครองปี 59