s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

พิธีเปิดกองลูกเสือ ป5 -ป6 และมัธยม

 

นักเรียนระดับชั้น ป5-ป6 และมัธยมศึกษาปี่ที่ 1

และ มัธยมศึกษาปี่ที่2

ร่วมทำพิธีถวายราชสดุดี และพิธีประดับอินทรธนู

ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนปริยัติรังสรรค์

 
 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมลูกเสือ ปี59