s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

มอบกระเช่าวันไหว้ครู 59

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ ได้จัดเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งเพื่อนำกระเช้าผลไม้ไปมอบให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย ซึ่งทางโรงเรียนจัดกิจกรรมนี้ทุกปี โดยมี ผอ.สุพล อนามัย ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ และ พระครูวชิรปัญญานุโยค ดร. เจ้าอาวาสวัดกุฎีดาวเป็นผู้สนับสนุนโครงการมาโดยตลอด

 

 

มอบกระเช้าวันไหว้ครู