s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

พิธีมอบทุน

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤตดี โดยมีพระครู ดร. วชิรปัญญานุโยค เจ้าอาวาสวัดกุฎีดาว เป็นผู้มอบ

 

 
           
 
   

 


พิธีมอบทุน