s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

แจกไมโล 2/06/59

 

เริ่มต้นวันดีๆ ด้วยมื้อเช้า

กับ

 

MILO Thailand 

คณะครู

 

และเด็กนักเรียน

 

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์

 

จ.เพชรบุรี ขอขอบคุณ

 

บริษัทเนสเล่

ไมโลไทยแลนด์

 

ที่จัดกิจกรรม

รถไมโลโรงเรียน

 

ให้น้องๆนักเรียน

ได้ดื่มไมโล

 

แสนอร่อย

พร้อมทั้ง

จัด

กิจกรรม

 

สอนเสริมทักษะ

 

การเล่นฟุตบอลให้กับเด็ก