s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 2559

   
   

 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดกุฎีดาว ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม