"ติดต่อเรา"

 

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์

 

เลขที่ ๕๗ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง

 

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๖๐๐๐

 

โทรศัพท์ ๐ – ๓๒๔๒ – ๕๑๘๙ โทรสาร ๐ – ๓๒๔๐ – ๐๘๓๔

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.