pariyat

"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ"

 

                                 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                             1. ครูมนทรัตม์          ศรีเจริญ

                                             2. ครูมัญชรัตน์          ฉายอรุณ

                                             3. ครูเกษราภรณ์        ทองสอาด

                                             4. ครูโสพิศตา            ลอยทอง

                                             5. ครูวราภรณ์            จินดา

                                             6. ครูศุทธินี               ทองมาก

                                             7. ครูอาทิตยา            จันทรโฉม

                                             8. Mr. Mugabi           Benard

                                             9. Miss. Nakinte        Faridah

                                           10. ครูณัฏฐกานต์          กลิ่นหอม

                                           11. Miss.Chen             Yue

                                           12. Miss.Zhang            Xi

                                           13. Miss.Li                  Yaping

                                           14. ครูลภัสรดา              อินทร์เรือง

                                    

купить женскую одежду оптом
таможенно брокерские услуги
одежда интернет магазин
Тушь
www.winnerlex.com.ua/
солнцезащитные очки интернет магазин
дешевая обувь оптом
купить обувь оптом

Shop!
Contribute!
Books!

เมนูโรงเรียน

บุคลากร