"เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์"

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

 

เก่ง  ดี  มีความสุข

 

10849883 1526794634257106 2451883451244347980 n